Verifikacija prodavnice

Kako da moja prodavnica bude istaknuta na platformi?
Written by Marina R.
Updated 1 year ago

Verifikacija prodavnica na platformi nije obavezna, ali da li će se vaši proizvodi naći na početnoj strani i posebno istaći na platformi trguj.me zavisi od toga da li ste verifikovali vašu prodavnicu. 

Šta to znači? 
Verifikacija prodavnice podrazumijeva proces provjere podataka kod nadležnih ograna za registraciju privrednih subjekata u Crnoj Gori. 

Trgovac pošto je unio proizvode i dodao dostavu, poslednji korak koji je ostao jeste Verifikacija prodavnice. 

U podešavanjima izaberite opciju Verifikacija. Klikom na Verifikacija otvara se stranica sa podacima koje je potrebno pažljivo i tačno popuniti kako bi vaša verifikacija bila uspješna. Kada popunite podatke, vaš zahtjev za verifikaciju biće automatski proslijeđen našem timu na provjeru. U kratkom vremenskom roku ukoliko su podaci tačni vaša prodavnica će biti verifikovana i dobiće poseban status na platformi. 

Verifikovana prodavnica - veće povjerenje kupaca!

Did this answer your question?